Forside Om Os Kontakt Admin
Coaching

Hvad er coaching:


Coaching er en fremadrettet  proces , en metode der bygger på en helhedsorienteret, humanistisk og systemisk -psykologisk tilgang til at hjælpe menneske og gruppe med at finde og udvikle det potentiale som allerede eksisterer.

Grundtanken er at vi alle søger et meningsfuldt liv med god balance og  personlig udvikling. At vi er bevidste om noget og ubevidste om andet. At det vi er bevidste om giver os øgede muligheder for at træffe gode valg i livet og nå de mål vi sætter os.


Coaching er en samtaleform hvor opbygningen af en fælles coaching-relation alene har til formål at støtte og udvikle den enkelte person til at nå de mål som denne måtte ønske, gennem større bevidsthed og selvansvarlighed i en proces der skaber struktur, reflektion og handling mod målet. Kort sagt, opbygning af nye effektive vaner og hensigtsmæssig struktur.

Folk kommer til coaching fordi de ønsker en forandring i deres liv, noget ønskes anderledes, derfor også anvendelsen af de mange coaching emner.
Ikke nok med at vi lever i en forandringsverden, men hastigheden hvormed forandringerne sker er stadig stigende og med dette risikoen for bl.a. stress og frustrationer, og nogen gange overstiger dette vore umiddelbare ressourcer.

En personlig coach fjerner ikke denne virkelighed, men går et par skridt videre, idet coachen hjælper til større selvindsigt omkring mål, resourcer, perspektiver og nødvendige valg.
En Co-Activ-Coach er en coach der arbejder med et ligeværdigt  forhold hvor begge parter  bidrager aktivt i det at styrke selve relationen som forudsætning for et effektivt forløb.

Hvad vil det sige at være Coach:

At være Coach er et fag med ganske særlige og præcist beskrevet færdigheder. Et grundlæggende menneskesyn, at mennesker er naturligt kreative, ressource-fulde og hele. En coach stiller spørgsmål der skal vække til reflektion og selvindsigt, en større bevidsthed og dermed flere valg og større handlingsrepertoire. En coach giver sjældent eller ingen svar.....En Coach er ikke rådgiver eller mentor. Kerne kompetencer for professionelle coaches kan ses på ICF's hjemmeside. www.coachfederation.org

Internationalt opereres der primært med 3 niveauer af professionelt uddannet og arbejdende coaches:

ACC: nyuddannet coach med min. 60 timers erfaring og som har forpligtet sig til ICF's høje standarder.

PCC: Meget erfaren coach med min. 750 timers erfaring og eksamen, p.t. ca. 25 i DK (2012)

 Jens Klostergaard har p.t. mere end 5000 timers logget erfaring (2014)

MCC: Master coach med min. 2500 timer og udvidet eksamen, p.t. 4 i DK (2012)

Klostergaard | © 2008-2010 | All rights reserved