Forside Om Os Kontakt Admin
 

Forandringer og udfordringer sker i alle livs-situationer. Det stiller store krav om psykologisk indsigt, selvbevidsthed og selvansvarlighed.

Her nogle eksempler på områder, hvor jeg gennem årene har samlet anselig erfaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyppige områder for coaching

Ledercoaching
 
Leder eller ledelsescoaching tagere typisk afsæt i en leders hverdag omkring balancer,målsætning, strategi, handlingsplaner, markedsføring, personaleledelse, kreativitetsprocesser, forandringsprocesser, fusioner og sammenlægninger. Det kan være som en én til én  relation eller én til flere, f.eks. en ledergruppe. Coachingen kan være alt fra en enkelt session omkring et specifikt emne, til typisk, længere udviklingsforløb eller sparring i forbindelse med anden udvikling, som eks. lederens egen uddannelse


Relationscoaching

Relationscoaching også kendt som par-terapi, er coaching med fokus på elementer i relationens, drømme, behov, forventninger, konflikter og frygt, samt præferencer og flexibilitet i selve kontakten med andre mennesker og selv. Det kan være emner som for meget eller for lidt kontakt med andre, inklusion, svigt, afvisning, nogen kommer måske for ”tæt på”. Det kan være for meget eller for lidt behov for kontrol, det at øge indflydelse, tage styring, magt, struktur. Eller det kan være være nærhed, åbenhed og fortrolighed  i de tætte relationer. Men det handler  også om relationen til sig selv. Selvværd, selvfølelse og selvtillid. Psykologiske forsvarsmekanismer eller indre sabotører, der kommer til at stå i vejen for et rigt og levende liv. Så jeg ikke behøver  at lade mig styre af frygt som, at blive ignoreret, ydmygelse eller  direkte afvisning. Nogen gange har vi bare glemt at vedligeholde relationen og hverdagens krav om at handle hele tiden, levner ikke tiden til bare at være - i en givende relation.


Livscoaching

Livscoaching eller lifecoaching som det ofte kaldes, handler i høj grad om at finde eller genfinde balancen i livet. Indflydelse på balancen i job og privatlivet, i balancen mellem det nødvendige og friheden, kompromierne og dilemmaerne i et hektisk liv med mange muligheder, mange forpligtelser, mange ønsker og drømme. Livscoaching handler i høj grad om at finde de ægte værdier i livet, kerne i hvem vi er, hvad vi virkelig ønsker os, hvad der er vor mission og ikke mindst passion og så gerne vil há noget mere af, alt det der får os til at føle os levende, i god balance og som udvikler vore muligheder for at prioritere vor egen udvikling.


Teamcoaching

Teamcoaching retter sig mod at støtte teams i en udviklende proces mod effektivitet og et godt arbejdsmiljø.  Alle teams gennemgår en udviklingsproces fra starten hvor deltagerne måske knapt kender hinanden og frem til den ”velsmurte maskine” et team kan være. Ofte kaldet: Form-Storm-Norm-Perform eller Fødsel-Pubertet-Ungdom-Voksen. Hvert af disse udviklingstrin har forskellige temaer og ledelsesbehov. Coachingen  vil typisk adressere teamets mission, keropgaver, præmisser, relationer, værdier, mål, flaskehalse og skeletter, ansvarlighed, normer, kritterier, kommunikation, konflikter, forhandlinger osv.


Projektcoaching

Projektcoaching ligger i princippet meget op ad teamcoaching, men vil  i min terminologi typisk  være et projekt, hvor flere virksomheder leverer arbejdskraft til et fælles projekt, hvor der ikke nødvendigvis  er fælles målsætning, fælles økonomi, fælles succeskritterier og fælles risici, men hvor det at få arbejdet med tillid gennem Intentioner, målsægning, succeskritterier, adfærd er helt afgørende. Eksempelvis, et byggeprojekt, et IT-projekt, et forskningsprojekt, etc.


Stresscoaching

Stresscoaching kan have flere indgangsvinkler og kan på mange områder minde om livscoaching, men her med afsæt i at stressen har taget styringen og at du har svært ved eller kan ikke længere disponere hensigtsmæssigt over dit eget liv. Balancen er skredet og en begyndende rutchetur er startet. Nogen gange ser vi det ikke selv og andre må pege på ubalancen. Vi kan miste orienteringen og har derfor ikke et realistisk selvbilledet. Vi begynder at bedrage os selv, vi har mistet kontakten til essensen af hvem vi er og hvad der i virkeligheden er vigtig. Stresscoaching handler om genoprettelse, fremadrettelse, ny og sund balance i god harmoni med det virkelige jeg. Flere og flere virksomheder tilbyder i dag deres ansatte coaching for at imødegå eller genoprette ubalance i joblivet.


Karrierecoaching

Karrierecoaching er støtte til  karrieren, hvad enten det drejer sig om at finde det rette job, eller det at finde nerven i netop det som du  skal.  Den indre stemme som opstår når Talent – Behov – Passion – Bevidsthed, mødes i et engagement der giver mening. I karrierecoaching fokuserer vi på at du finder din kerne, din essens, at du kommer i kontakt med din mission, ser lyset (Visionen) lige præcis det DU skal her i livet lige nu. At du udvikler de kompetencer det kræver, at du bliver leder i din egen udvikling, at du bliver eksperten og skaberen. Kort sagt at du selv får indflydelse i modsætning til bare at måtte tage det der dukker op.

 

Klostergaard | © 2008-2010 | All rights reserved