Forside Om Os Kontakt Admin

Nogle udtryk i nyere tids beskrivelse af Lederskabet

KC&L rådgiver, underviser i og coach'er på alle nævnte områder

Ring og hør nærmere om hvordan du kan imødegå de øgede ledelseskrav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellige sider af lederskabet

Personlig lederskab 


Det personlige lederskab (leadership) handler om at lede sit eget liv, at operere ud fra ens eget potentiale eller styrker mod klare mål og i overensstemmelse med egne værdier, præferencer, principper og holdning. Det er det der skaber autensitet, troværdighed og tillid, både til sig selv og i forhold til andre. Et stærkt personlig lederskab vil automatisk skabe et følgeskab. Det har en særlig tiltrækningskraft over sig.


Selvledelse

Selvledelse er et udtryk der anvendes i stadig større omfang i en tid hvor ansvar og beføjelser uddelegeres og selvstændighed er kravet. I hvor høj grad er du i stand til at motivere dig selv, være ansvarlig for og loyal over for de de udstukne rammer, mål og opgaver, når du ikke er i direkte og hyppig kontakt med din overordnede chef. Er du din egen igangsætter, målsætter og eksekveringsleder eller møder du en række overspringshandlinger, tvivl eller usikkerhed?

 
Teamledelse

Teamledelse kan både være en position for én person eller en kollektiv opgave for et helt team. Team ledelse minder på mange måder om projektledelse, men i teamledelse ligger også opgaven med at sikre det indre arbejdsmiljø (relationsprocesserne) som den afgørende forudsætning for team effektivitet i udførelsen af opgaverne. 

 
Leadership/Management

Forskelle og ligheder mellem Leadership og management er et meget debateret område verden over. Jeg vælger her en forenkling der kort definerer Leadership som arbejdet med de cirkulære udviklingsprincipper som: Strategi, visioner, relationer, konflikthåndtering, netværk, omsorg, socialt ansvar og etik og moral, medens management står for de liniære udviklingsprincipper: at holde styr på tingene (kontrol), systemer, politikker, regler, økonomi, produktion og produkt. Udover de 2 områder skal også nævnes et tredie aspekt af lederrollen, den faglige del også kaldet expert delen.

 
Distanceledelse

Distanceledelse handler om at lede på distancen. Flere og flere ledere har ikke længere en daglig ansigt til ansigt kontakt med medarbejderne, der måske opererer i en anden by, landsdel eller udland. At opretholde en god kontakt og opretholdelse af tryghed, tillid, loyalitet og ansvarlighed og fortrolighed kan være vanskeliggjort af den sparsomme direkte kontakt. Jo større afstand, hyppighed og kulturel forskellighed dine medarbejdere opererer på, jo større behov for at du som leder forstår de afgørende nødvendige kompetencer det kræver at lede på distancen.


Lederens HR ansvar

  De færreste ledere har i dag i jobbeskrivelsen en præcision af hvad dette område indebærer. Det handler om at forstå sin rolle ift. ledelse af det menneskelige potentiale i kombination med varierende lederstile, i dagligdags tale situationsbestemt ledelse, men her i en forståelse af i hvilken rolle egenskab der er tale om i situationen. Kort kan man kalde det god hverdagsledelse.


Ledelses DNA

Når jeg har valg også at tage denne overskrift med er det fordi man i ledelsesforskningen til stadighed prøver at afsøge om gode ledere har en særlig DNA, eller et særligt potentiale for at lede. Min påstand skal her være at vi alle kan lære det, nogen kommer lidt lettere til det end andre, men det kan læres gennem målrettet træning af nogle af de ovenstående dicipliner.

 

 

 

Klostergaard | © 2008-2010 | All rights reserved